News

Втора транснационална среща по проекта

На 12-13 октомври 2022 г. в UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONAL E-UNINETTUNO се проведе Втората транснационална проектна среща в рамките на проект „Повишаване на качеството на професионалното образование с образци на технологията

Read more…Втора транснационална среща по проекта

Среща в БСУ – Бургас на 14 и 15 юни 2022 г.

На 14 и 15 юни 2022 г. представители на четири организации от България, Италия, Турция и Испания взеха участие в първата среща на присъствие по проект „Повишаване на качеството на

Read more…Среща в БСУ – Бургас на 14 и 15 юни 2022 г.

Първа среща по проекта

На 29 януари 2022 г. се проведе онлайн стартовата среща на проекта EU2AI с участието на всички партньори по проекта. Дневният ред съдържаше презентация на партньорите по проекта, описание на целите

Read more…Първа среща по проекта

Стартира проект EU2AI

Стартира проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034626 – Подобряване на качеството на професионалното образование с модели на технологии за изкуствен интелект в различни области (EU2AI). Водеща организация на проекта е Бургаски свободен университет –

Read more…Стартира проект EU2AI