Proje hakkında

Proje adı: Farklı Alanlarda Yapay Zeka Teknolojisi Örnekleri ile Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması (EU2AI). 2021-1-BG01-KA220-VET-000034626

Tanım:  Projemiz, çevrimiçi kurslara katılım ve motivasyon için genel öğrenci karakteristiğini geliştirmek için bir oyunlaştırma konseptinin uzaktan eğitim için yapay zeka eğitimine uygulanmasına odaklanmaktadır. Öğrencinin gelişimini takip etmek için bir değerlendirme sistemi tasarlanacak ve öğrencilere gerekli geri bildirimlerle rehberlik edilecektir.

Bu nedenlerle proje hedefimiz:

•İşgücünün aradığı niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmek;

• Yapay zeka alanında öğretmen ve öğrencilerin yeterliliklerini geliştirmek;

•Yüksek Öğrenim, Mesleki Eğitim ve Öğretim ve KOBİ’ler arasında işbirliği;

• Eğitim ve öğretim düzeyinde dijital becerilerin ve uzaktan eğitimin geliştirilmesi;

•Uzaktan eğitim platformumuz aracılığıyla içeriğe kolay erişim ile sürekli mesleki eğitim ve öğretimi teşvik etmek;

•Mevcut öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin işgücü piyasasındaki temel beceri ve yeteneklerle uyumlu olmasını sağlamak;

• Mesleki Eğitim ve Yükseköğretim alanında işbirliğini sağlamak ve teşvik etmek;

• Meslek okulu, önlisans ve lisans düzeyinde yapay zeka alanında araştırmalara öncülük edebilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek ve Avrupa dijital endüstri düzeyini teşvik etmek;

•İş ve eğitim kurumları arasındaki güçlü ortaklıkları desteklemek.

Proje türü:  Uluslararası

Proje süresi:  2021-2023

Facebook sayfası:  https://www.facebook.com/Project-EU2AI-102517532306286

Finansman programı:  Erasmus+, KA220-VET – Mesleki eğitim ve öğretimde işbirliği ortaklıkları